Вівторок, 27 July, 2021
Подати електронне звернення

Оголошення про проведення конкурсу ПМСД

Виконком Старобільської міської ради оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області

(внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 05.07.2021 р. №247 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області від 14.06.2021 р. №186 та від 30.06.2021 р. №242”)

Конкурс проводитиметься відповідно до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (далі – Порядок).

Конкурсний відбір оголошується на посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області, яке юридично та фактично розташовано за адресою:92703, Луганська область, місто Старобільськ, вулиця Слобожанська, 21 (далі – КНП «Старобільська ЦПМСД»).

КНП «Старобільський ЦПМСД» створено у відповідності до рішення Старобільської міської ради від 12.01.2021року №5/3«Про прийняття об’єктів цивільного права зі спільної власності територіальних громад Старобільського району Луганської області та забезпечення повноважень щодо управління Комунальним некомерційним підприємством «Старобільськийцентр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області». Цим же рішенням було затверджено статут зазначеного закладу охорони здоров’я. Діяльність даного підприємства фінансується за рахунок коштів, отриманих за договорами, укладеними з Національною службою здоров’я України та за рахунок місцевого бюджету.

Основною метою діяльності КНП «Старобільський ЦПМСД» є надання медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 233 від 31.01.2019 затверджено видачу ліцензії на проведення господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров`я, педіатрія, терапія, загальна практика - сімейна медицина та за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою, сестринська справа, лікувальна справа.

 

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

  • 03.07.2021;
  • 26.07.2021 (включно);
  • документи претендентів приймаються у Старобільській міській раді (каб. 205) за адресою: 92703, Луганська область, м.Старобільськ, вул.Центральна, 36, 2-й поверх.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків,
  • пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу,
  • підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Відповідно до положень розділу І Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я»), затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 № 117, претендент на посаду генерального директора закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області, повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Претендент на посаду генерального директора закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області, повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я», стаж роботи на керівних посадах - 3 роки.

Умови оплати праці керівника закладу охорони здоров’я здійснюються з урахуванням істотних умов, визначених у контракті.

Місце проведення конкурсу: м.Старобільськ, вул.Центральна, 36, 2-й поверх (зал засідань Старобільської міської ради).

 

Адреса місцезнаходження/поштова:         92703, Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Центральна, 36
Телефон приймальні:   +38(06461) 2-19-90, +38(099) 406-55-29
Електронна пошта:  

misto.starobilsk@gmail.com

     
    facebook    youtube