Субота, 23 September, 2023
01/03/2023 - 22:45

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БЮДЖЕТНОГО РОКУ

20211117 3

ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

Загальний обсяг доходів бюджету Старобільської міської територіальної громади за 2022 рік склав 211 491 707 грн., в тому числі: доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – 99 297 557 грн., міжбюджетні трансферти – 112 194 150 грн.

Обсяг доходів загального фонду склався в сумі 210 159 298 грн., спеціального фонду – в сумі 1 332 409 грн.

До загального фонду бюджету Старобільської міської територіальної громади за 2022 рік надійшло 97 965 148 грн. власних доходів, при затвердженому та уточненому показнику 240 700 000 грн., або 40,7 відсотка до плану. Недоотримано бюджетом 142 734 852 грн. У порівняльних умовах минулого року надходження у звітному періоді зменшились на 105 640 484 грн., або на 52%, за рахунок майже всіх видів податкових надходжень, окрім податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, земельного податку з юридичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді надійшов до бюджету в обсязі 81 536 837 грн. при затвердженому з урахуванням змін показнику 187 546 900 грн., що менше від запланованого на 106 010 063 грн., та становить 43,5 відсотка від планового показника. Порівняно до 2021 року надходження ПДФО у звітному періоді зменшились на 71 616 576 грн., або на 47 % за рахунок зменшення кількості платників податків.

В умовах зростання відрахувань із заробітних плат військовослужбовців та збільшення нормативу зарахування ПДФО до місцевих бюджетів від 60% до 64% з початку 2022 року, затверджений показник виконано лише на 43,5 %, тому що територія Старобільської міської територіальної громади з лютого 2022 року знаходиться в окупації і більшість платників податків призупинили свою діяльність.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності при плані 3 400 грн. надійшов до бюджету у сумі 5 848 грн., або 172 % до плану.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшла у обсязі 4 715 грн., або 29,1 відсотка до плану. Порівняно з 2021 роком надходження зменшились на 8 814 грн. Затверджений показник передбачався у бюджеті на основі надходжень у 2021 році.

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення при плані 3 200 грн. надійшла у сумі 2 239 грн. Недоотримано 960 грн. Порівняно до 2021 року надходження у  звітному році зменшились на 1326 грн. Затверджений показник виконано на 70 %.

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  планувалися на 2022 рік в обсязі відповідно 1 557 400 грн. та 5 140 300 грн., фактично отримано 225 823 грн. та 1 039 357 грн., або 14,5 та 20,2 відсотка до плану. Порівняно до 2021 року надходження зменшились на 1 230 389 грн. та 3 908 262 грн. відповідно. Відрахування із державного бюджету склалися у меншому, ніж передбачалося, обсязі з вищезазначених причин.

Затверджений з урахуванням змін показник по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконано на 22,2 відсотка. При плані 3 155 600 грн. його отримано 700 390 грн. Порівняно з минулим роком у звітному періоді акцизного податку отримано на 2 314 449 грн. менше. Не зважаючи на зростання вартості підакцизних товарів, надходження податку значно зменшились у зв’язку з припиненням діяльності підприємців внаслідок збройної агресії російської федерації.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, отримано 285 086 грн. при затвердженому з урахуванням змін показника 1 523 400 грн., або 18,71 відсотка. Порівняно з минулим роком у звітному періоді податку отримано на 1 055 524 грн. менше.

Земельний податок та орендна плата за землю виконані на 29 відсотків. При плані 10 590 700 грн. їх отримано 3 045 895 грн. Порівняно з 2021 роком надходження зменшились на 7 129 161 грн.

Транспортний податок на звітний період було передбачено у обсязі 25 000 грн., отримано 16 667 грн., що становить 66,8% до затвердженого з урахуванням змін показника.

Туристичний збір виконано на 11,6 відсотка. При плані 11 700 грн. отримано 1352 грн.

Єдиний податок при затвердженому з урахуванням змін показника 27 363 300 грн. надійшов у обсязі 10 452 384 грн., або 38,2 відсотка до плану. Через військову агресію російської федерації велика кількість платників податків не здійснювала діяльність та не сплачувала податок до бюджету. Порівняно до минулого року надходження зменшились на 14 635 266 грн.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, при плані 3 200 грн. надійшла у сумі 4 873 грн., або 152,3 % до плану.

Адміністративні штрафи та інші санкції при плані 25 000 грн. надійшли в обсязі 2 550 грн. та виконано на 10,2 %.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшли в сумі 20 000 грн. при затвердженому з урахуванням змін показника 60 500 грн. або 33 % до плану.

Надходження плати за встановлення земельного сервітуту при плані 47 000 грн. склали 1 362  грн., або 2,9 % до плану.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань при затвердженому з урахуванням змін показника 191 200 грн. надійшов в обсязі 15 520 грн., або 8,12 % до плану. Порівняно з 2021 роком надходження зменшились на 158 275 грн.

Надходження плати за надання інших адміністративних послуг виконано на 16 %, недоотримано 2 255 749 грн. Порівняно з минулим роком плата за надання інших послуг зменшилась на 2 167 071 грн. та склала 428 951 грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, виконані на 9,2 відсотка. При плані 522 500 грн. їх отримано 47 788 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, у 2022 році склали 15 534 грн. при плані 32 700 грн., або 47,5 % до плану.

Державного мита надійшло 8 408 грн., що становить 11,3 % до плану.

Інші надходження склалися в обсязі 103 081 грн., а кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву – 489 грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 1 332 408 грн. при річному уточненому показнику 4 055 097 грн., або 32,9 відсотка.

Екологічного податку надійшло 57 197 грн., або 40,7 відсотка до плану звітного періоду.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, при плані 3 500 грн. надійшли у сумі 2 033 грн.

Власні надходження бюджетних установ склали у обсязі 1 185 704 грн. при уточненому річному показнику 3 679 097 грн., або 32,3 % до плану.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшли в обсязі 158 675 грн. при річному показнику з урахуванням змін 3 540 700 грн., або 4,5 %.

Інших джерел власних надходжень бюджетних установ отримано 1 027 029 грн. при уточненому показнику 138 397 грн.

Надходження до бюджету розвитку при плані 232 000 грн. склали 87 476 грн. – це кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

ВИДАТКИ бюджетних установ міської територіальної громади і фінансування заходів із загального та спеціального фондів бюджету за 2022 рік складають 145 027 347  грн.

На видатки із загального фонду бюджету за 2022  рік спрямовано 143 767 904 грн., що складає 42,6 % до обсягу 337 184 161 грн., затвердженого на відповідний період.

В структурі видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за програмною класифікацією основну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціальне забезпечення – 78,7 %. Частка видатків на заклади освіти у сумі видатків загального фонду за 2022  рік становить 68,3 %, або 98 252 921 грн., на охорону здоров’я – 4,0 %, або 5 734 909 грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,9 %,  або 2 697 707 грн., на культуру і мистецтво – 2,9 %, або 4 104 502 грн., на фізичну культуру і спорт – 1,6 %, або 2 257 446 грн.  Видатки на державне управління склали 20,8 %, або 29 919 577 грн., на житлово–комунальне господарство 0,5 %, або 758 601 грн., на економічну діяльність – 42 241 грн.

У структурі видатків бюджету за економічною класифікацією за 2022  рік видатки на захищені статті склали 95,1 %, інші видатки – 4,9 %.

Найбільшу питому вагу у видатках становлять видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 90,1 %, тобто 129 546 615 грн. та на енергоносії 4,5 %  – 6 434 581 грн.

Видатки на поточні трансферти склали 4,4 %, або 6 314 776 грн., на продукти харчування – 0,4 %, або 506 555 грн. на утримання бюджетних установ – 0,5 %, або 776 839 грн. та на соціальне забезпечення (інші виплати населенню) – 0,1 %,  або 188 538 грн.

Дебіторська заборгованість на звітний період по видатках загального фонду бюджету громади складає 19 396,05 грн. по галузі «Державне управління». Заборгованість виникла за рахунок витрат майбутнього періоду - передплата періодичних видань на 2022 рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року по видатках загального фонду бюджету міської громади складає 909 372,28 грн.:

-  державне управління - 41 386,25 грн.,

- освіта – 678 207,54 грн.;

- фiзична культура i спорт - 189 778,49 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 1 259 443 грн.

За рахунок власних надходжень (плата за послуги бюджетних установ) – 229 796 грн.:

- освіта – 139 769 грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 47 066 грн., продукти харчування на суму 87 348 грн., придбання предметів та матеріалів – 5 355 грн.);

- культура і мистецтво – 90 027 грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 88 728 грн., придбання предметів та матеріалів – 1 299 грн.).

За рахунок власних надходжень (інші джерела власних надходжень, благодійні внески, гранти та дарунки) – 1 025 899 грн.:

-  державне управління - 130 997 грн.,

- освіта – 894 902 грн.

За рахунок інших коштів спеціального фонду  (Бюджет розвитку) – 3 748 грн.:

- економічна діяльність – 3 748 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року по видатках спеціального фонду бюджету міської громади відсутня.

 

Ірина СЛЄПЧЕНКО, начальник  відділу фінансів Старобільської міської ради                                 

 

 

Право інтелектуальної власності на веб-сайт належить Старобільській міській раді. Повне або часткове копіювання інформації та матеріалів з офіційного веб-сайту міської ради для подальшого розповсюдження будь-якими засобами дозволяється тільки з посиланням на адресу першоджерела інформації. Для інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет обов’язковим є активне, пряме, відкрите для пошукових систем гіперпосилання на адресу starobelsk.lg.ua не нижче другого абзацу тексту.

Юридична адреса:         92703, Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Центральна, 36
Телефон:   + 38 066 401 62 31
Електронна пошта:  

starobilsk@loga.gov.ua

     
    facebook    youtube